Mind Only.


No Word Zen is een product van Mind Only V.O.F.


No Word Zen is een product van Mind Only V.O.F.


Mind Only V.O.F. is een vennootschap onder firma en is statutair gevestigd en houdt kantoor te 2807 LJ Gouda aan de Boschpolderstraat 10, en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72785667.


Mind Only website:

www.mindonly.nl.


Opleiding(en):

Praktijkgerichte opleidingen voor No Word Zen verzorgd en georganiseerd door Mind Only Opleidingen.


Doel Opleidingen

Mind Only Opleidingen organiseert en verzorgt praktijkgerichte beroepsopleidingen (Opleidingen). No Word Zen is hierbij een opleiding van Mind Only. De Opleidingen zijn gericht op de door de beroepspraktijk vereiste competenties, die een afgestudeerde Student dient te beheersen. De competenties zijn een combinatie van kennis en inzicht, vaardigheden en attitude om de verschillende beroepstaken uit te voeren.